top of page

Konas blogg

Galleri Pause, Bergen
Fra 19. august til 17. september
viser
Jens bilder i Galleri Pause, Nøstegaten 54 B,
5011 Bergen

 

Hvorfor skal kona blogge på Jens sin side? Det er fordi Jens ikke er glad i sosiale medier. Som det fremgår av illustrasjonen, faksimile fra bladet Fotografi.


Jens vil bare konsentrere seg om å lage bilder. Så det faller på meg dersom det skal deles noe, stort eller smått, om kunstner-skapet hans. 

Foto Vegard Kleven.jpeg

Foto Vegard Kleven, Høstutstillingen

Biletet som Jens synte på Høstutstillingen er

frå serien "Kvistdungar", med arkivnummer 21 09 02.

Motivflata er 79,5 x 90,5 cm og biletet kostar kr 34 000 utan råme. 

Lenke til biletet på Høstutstillingen si nettside her.

tre dunger skjermdump.png

OM KVISTDUNGEBILDENE

Jens har med jamne mellomrom fotografert "kvistdungar", som han kallar dei, i snart 40 år. Det treng nødvendigvis ikkje vera kvistar; Hauge har også fotografert dungar av grastuer og anna organiske material som har skulpturelle kvalitetar og som brytest ned over tid.

 

Bileta er kanskje også ei forteljing om å kjenna att noko du tidlegare ikkje har sett?

 

Kunstformidlar Fridtjov Urdal held fram kvistdungane sin forgjengelege og assosiasjonsskapande karakter:

"Dei ligg der, rotnande, medan dei blenkjer i livgjevande ljos. Skathaugane gjev tankar om at nokon eller noko har funne ly i dei. Men krinslaupet gjer krav på hiet, butida er snart omme …"

Frå atelieret på Hauge i Lærdal til Kunstnernes Hus i Wergelandsveien i Oslo

03 Jens Hauge m bilde br.heic
IMG_6695 mellom barken og veden bakfra.heic

I sitt vaksne liv har Hauge vore inspirert av mange kunstuttrykk og teknikkar. Det vil kanskje vera nærliggande å få assosiasjonar til land art når ein ser kvistdungebileta. Denne retninga innan kunsten har vore ei viktig inspirasjonskjelde for Hauge. Men kanskje er det ikkje i referansar og kunnskap frå vaksenverda nøkkelen til desse bileta ligg.

 

Jens Hauge vaks opp på 1950-talet, i eit miljø der besteforeldregenerasjonen levandegjorde truverdige overleveringar om huldrefolket og underverda. Like viktige som dei ti boda var for å regulera tilhøvet mellom menneska, og mellom menneska og Gud, var reglane for korleis ein oppførte seg i utmarka og på fjellet, for ikkje å kome på kant med dei underjordiske maktene. I dag vert det kalla "eksotisk naturmystikk". Den gongen var det ein del av dagleglivet. Alt dette ligg der lagra, som ei potent kjelde å ausa av.

 

Hauge gjer framleis det han kan for å halda seg inne med dei underjordiske når han ferdast i landskapet. Han har ei sterk interesse for myter, arkeologi og historie. Dette kan ein kan sjå att i ein del av kvistdungebileta, med ei oppbygging som som peikar på noko vi ikkje har sett før, men kjenner att.

Jens' bilde hang på ei skiljevegg i andre etasje på Kunstnernes Hus, til høgre for tusjteikninga "Assosiasjoner på en furustamme" av Ivar Papadopoulos Samuelsen

LITT OM OPPLEVELSEN
 

, men

hausten 2022 dro han for fyrste gong til opninga og fekk prøva den raude løparen

 

Jens har delteke på Høstutstillingen åtte ganger tidegare..

Utsmykningskomitéen for Sogndal vidaregåande skule og Vite meir-senteret på Kaupanger kjøpte inn 9 bilder fra serien <gjennom.no>, som er fargebilder tatt ut gjennom bussvinduer i fart. Jens har reist over store deler av landet, dels alene og dels med kona som assistent, for å ta disse bildene. Til sammen er det blitt en samling av nesten 100 000 råbilder. Bildene viser et hverdags-Norge du kanskje kjenner igjen, men som også får deg til å undres på hva du egentlig ser. 

Kunstnerisk konsulent Nils Olav Bø og Jens monterte bildene på vegg våren 2022.
Kunde var Vestland fylkeskommune. 

Du kan se flere bussbilder her og på www.gjennom.no 

Motiv fra 1982 – printet i 2021

innrammet på veggen opprettet.jpg

"Jeg har flere ganger gått tilbake til det ene bildet av kvinnen og barnet på det stripete lakenet. Klarer ikke gi slipp på tanken om å kunne ha det på veggen." skrev kunden.
 

Jens laget bildet, som har arkivnummer 823519.


Når dette gamle motivet kom i ny produksjon, fikk det en fin "smell". Og kunden, som selv er fagmann og "connoisseur", var fornøyd.

Veldig hyggelig å få lov å se hvilken innramming som ble valgt og hvilket miljø bildet kom i. 

Utsmykkingskomitéen for Voss vidaregåande skule (tidligere Voss jordbruksskule) kjøpte inn 6 av Jens sine leikehyttebilder til venteareal. Bildene var 59 x 59 cm montert på aluminium og vernelakket. Kunstnerisk konsulent var Hilde Skjeggestad. 

I mange av fellesområdene var det veldig spreke utsmykkinger som ble valgt, og jeg anbefaler å ta en titt innom nettsiden der utsmykkingene har omtale: https://www.voss.vgs.no/om-skulen/skulen-var/kunsten-ved-skulen/

Kunde her var Hordaland fylkeskommune. Dette var i 2016, før sammenslåing med Sogn og Fjordane.

Mottakeren er en pasjonert laksefisker, godt kjent i Lærdalselvi

Lærdalselvi har jo vært . osv. Jeg synes bildet er både uvanlig og veldig typisk Lærdalslandskap på samme tid.

bottom of page